Word tennistrainer

Didier Boux als Gamechanger

Nele Vandael als gamechanger voor Start to Tennis Kids

Wim Fissette als internationaal topcoach en échte Gamechanger

Gamechangers

We organiseren i.s.m. de Vlaamse Trainersschool van Sport Vlaanderen opleidingscursussen voor trainers.

De cursusinhoud wordt opgebouwd van Aspirant-Initiator tot Trainer A. Jouw trainersdiploma bepalend voor de groep waaraan je kan lesgeven:

Jongeren & volwassenen Initiator Instructeur B Trainer B Trainer A
Starters X X X X
Recreatieve spelers + basis competitiespelers - X X X
Gevorderde competitiespelers - - X X
Nationaal competitieniveau - - - X
Aspirant-Initiator kunnen trainers helpen bij de lessen Start to Tennis Kids Blauw of Rood

 

ITF-erkenning voor opleidingen en navorming

We kregen opnieuw de internationale erkenning van ITF voor onze opleidingen en navorming! Op basis van een grondige screening van criteria waaraan de opleidingsstructuur moet voldoen, werd een ‘Gold Label' toegekend aan 18 landen wereldwijd, waaronder België.  Deze erkenning wordt toegekend voor een periode van 4 jaar en toont aan dat het opleidings- en bijscholingsmateriaal voldoet aan de hoogste internationale standaarden. Wij zijn alvast héél fier!

Infotheek Trainer

Bekijk de aanvullende opleidingen

Lees meer over onze specifieke opleiding om tennistraining te geven aan personen met een beperking.

Trainersboek

Trainers in opleiding kunnen het trainersboek aankopen tijdens de les clubfuncties (20 EUR cash te betalen aan docent). Indien je het trainersboek wenst aan te kopen zonder deel te nemen aan een cursus, kan je dit aanvragen via het bestelformulier in Elit. Voor meer info kan je je richten tot het clubbestuur en/of de hoofdtrainer in jouw club.

Coach+

Coach+ is de volgende stap op weg naar een professionele trainersomkadering.

Lees meer.

Opleidingsbrochure trainers