Trainer A

Infotheek Trainer A

Volg onze Trainersgroep op Facebook!

 
 

Didier Boux als Gamechanger

Word Trainer A

De Trainer A staat in voor het trainen en coachen van competitieve sporters (jongeren, adolescenten en volwassenen) tot op internationaal niveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van de sport, teneinde de sporters via aangepaste sporttechnische, -tactische en conditionele trainingsopbouw en mentale begeleiding te laten doorstromen naar het hoogste niveau en topprestaties te behalen.

Toelatingsvoorwaarden

Bekijk hier het document met de toelatingsvoorwaarden voor trainer A.
Het sjabloon voor het intakeportfolio kan je hier vinden. Neem dit formulier grondig door op voorhand en neem je tijd om dit in te vullen. Dit zal de nodige reflectie en voorbereiding vergen om het goed te kunnen.

Module 1 is verplicht te volgen voor de start van module 2&3. Bekijk of je via eerdere opleiding recht hebt op een vrijstelling.

Vakken:

 • Duiding bij de opleiding Trainer A (1u)
 • Meten en evalueren van het prestatievermogen (8u)
 • Plannen en periodiseren (4u)
 • Conditionele aspecten van sportbeoefening op hoog niveau - kracht en snelheid (8u)
 • Conditionele aspecten van sportbeoefening op hoog niveau - uithouding (8u)
 • Conditionele aspecten van sportbeoefening op hoog niveau - lenigheid (8u)
 • Technische aspecten van sportbeoefening op hoog niveau
 • Mentale aspecten van sportbeoefening op hoog niveau
 • Medische aspecten van sportbeoefening op hoog niveau

Opleidingen

Wie wenst deel te nemen aan de trainer A opleiding, maar nog niet geslaagd is voor Module 1, neemt contact op met Bart De Keersmaeker (bart.dekeersmaeker@tennisvlaanderen.be)

De Trainer A opleiding is opgebouwd vanuit een holistische visie. Daarom wordt gekozen voor een thematische aanpak, eerder dan het verdelen van de cursusinhoud in verschillende losstaande vakken. De opleiding is opgebouwd vanuit 4 pijlers welke het grote kader vormen en als rode draad terugkomen doorheen de verschillende modules (Sporttechnische module M2 / Didactisch - Methodische module M3 / stagemodule M4):

 1. De Wereld: federaties/sportstructuren, competities en reglementen, specifieke omstandigheden (bv verschillende ondergronden, omgaan met hoogte – hitte – jetlag,..), valkuilen in de sport,… waarmee coaches en tennissers op topniveau in aanraking komen.
 2. De Coach en het Team: de verschillende competenties (intrapersoonlijk – interpersoonlijk – professioneel) die de coach nodig heeft in de begeleiding en ontwikkeling van topspelers en het functioneren binnen het begeleidingsteam.
 3. De Speler: de speler ontwikkelen op verschillende niveaus: ontwikkelen van de tennispersoonlijkheid – ontwikkelen van de tennisatleet – ontwikkelen van de tennisspeler
 4. Het Doel: de resultaat- en procesdoelen die coaches en spelers trachten te bereiken in hun weg naar de top, gespecifieerd binnen mannen- en vrouwentennis, en de invloed ervan op talentdetectie en -selectie.
Onderdelen van de stage:
 • Een gemengde kijk- en doestage op internationale tornooien. Om de cursist kennis te laten opdoen over alle leeftijds- en niveaugroepen worden een aantal sterke Europese tornooien van verschillende circuits en leeftijdscategorieën gevolgd:
  • U12: Tennis Europe U12 Auray
  • U14: Tennis Europe U14 TIM Essone
  • U18: ITF U18 Astrid Bowl Charleroi
  • ITF World Tennis Tour: tornooi in België, afhankelijk van kalender
 • Een gemengde kijk- en doestage* op het Topsportcentrum Tennis Vlaanderen gedurende 1 trainingsweek. Deze week wordt afgesproken in functie van de doelgroep van de cursist, zoals besproken tijdens de oriëntering (intakegesprek) van elke kandidaat.

* Aangezien er op het Topsportcentrum gewerkt wordt met spelers die individueel begeleid worden door een vast team, zal de stage voornamelijk een kijkstage zijn. In onderling overleg met de stagementor zal de mate van actieve participatie in de trainingen besproken worden.

 • Een doestage binnen de vertrouwde context. De doestage houdt in dat de kandidaat het begeleidingsproces op zich neemt voor een individuele atleet gedurende een volledig seizoen (Start april 2022 – einde maart 2023)
Bekijk hier het lessenrooster voor de komende opleiding Trainer A.
Opgelet: dit gaat over module 2, 3 en 4. Module 1 is niet inbegrepen in het lessenrooster.
Het lessenrooster loopt van oktober '21 tot april '23.

De laatste opleiding Trainer A was echt een super leuke uitdaging, waar ik veel van geleerd heb op verschillende niveau's. De tijd en de energie die ik hier heb ingestoken zou ik er zeker opnieuw insteken.
Dankzij de extra inzichten probeer ik nu op de club een meerwaarde te zijn zodanig dat onze jeugd zou kunnen genieten van een performantere begeleiding.
Referentie Trainer A - Philippe Cassiers - Ter Eiken - B-15/1