Overzicht opleidingen

Ontdek de nieuwe opleidingsstructuur!

Ontdek in deze animatievideo hoe de nieuwe opleidingsstructuur opgebouwd is. Je zal merken dat we in twee trajecten werken: die van clubcoach voor meer recreatieve (competitie)spelers en die van competitiecoach voor sterkere competitiespelers.

In een notendop!

In onderstaand schema zie je nog eens hoe de verschillende opleidingen zijn opgebouwd en wat de doorstroommogelijkheden zijn aan de hand van de pijltjes.

Volg jij ook een opleiding?

De cursussen zijn opgebouwd volgens twee verschillende pijlers. De meer recreatieve en de meer competitieve pijler. In onderstaande tabel krijg je een beeld van de toekomstige doelgroep spelers voor jou als trainer:

Jongeren & volwassenen Start 2
Coach
Initiator Instructeur Trainer C Trainer B Trainer A
Starters (X)* X X - - -
Recreatieve spelers   - X - - -
Basis competitiespelers   - X X - -
Gevorderde competitiespelers   - - X X -
Nationaal competitieniveau   - - - X X
Internationaal competitieniveau   - - - - X
  *Met het diploma Start 2 Coach kan je assisteren bij de lessen Start to Tennis Kids Blauw of Rood


De opleidingen conditietrainer richten zich trainers die zich verder willen ontwikkelen in de fysieke training van spelers volgens de motorische container.

ITF-erkenning voor opleidingen en navorming

We kregen opnieuw de internationale erkenning van ITF voor onze opleidingen en  navorming! Op basis van een grondige screening van criteria waaraan de opleidingsstructuur moet voldoen, werd een 'Gold Label' toegekend aan 18 landen wereldwijd, waaronder België. Deze erkenning wordt toegekend voor een periode van 4 jaar en toont aan dat het opleidings- en bijscholingsmateriaal voldoet aan de hoogste internationale standaarden. Wij zijn alvast héél fier!