Klassementen

Update 11/10/2021 Klassementsberekening oktober ‘21

De huidige omstandigheden hebben ervoor gezorgd dat we opnieuw voor een aantal uitdagingen staan om de klassementen correct te berekenen. Door het wegvallen van de interclubcompetitie en een groot deel van het voorjaar, wordt er minder competitie gespeeld. Zonder ingrijpen zou die kleinere groep spelers een invloed hebben op jouw klassement, ongeacht je prestaties van dit jaar.

Om je enerzijds correct te klasseren op het einde van het seizoen, en anderzijds te motiveren om voluit competitie te spelen, worden daarom volgende bijsturingen voorzien.

4 beste resultaten

In normale omstandigheden tellen de beste 6 resultaten voor je berekening. Omwille van het kortere competitieseizoen en het wegvallen van de interclubcompetitie is gekozen om de beste 4 resultaten te laten meetellen. Dit is een vermindering met 1/3 en is in verhouding met het aantal gemiste speelweken in de winter en het voorjaar.

Afhankelijk van je totaal aantal resultaten wordt volgende formule toegepast:

 • 6 resultaten of meer: 100% van het gemiddelde van de 4 beste resultaten
 • 5 resultaten: 96% van het gemiddelde van de 4 beste resultaten
 • 4 resultaten: 92% van het gemiddelde van de 4 resultaten
 • 3 resultaten: 88% van het gemiddelde van de 3 resultaten
 • 2 resultaten: 84% van het gemiddelde van de 2 resultaten
 • 1 resultaat: 80% van het resultaat

Bepalen van je klassement

Jouw behaalde punten in 2021 werden vergeleken met de klassementspiramide van 2020. Om te zorgen dat deze punten vergelijkbaar zijn, berekenden we de Z-score van de behaalde punten van de actieve spelers van dit jaar en vorig jaar. De Z-score is een statistische term om 2 groepen van getallen te standaardiseren en zo met elkaar te kunnen vergelijken.

Op die manier kunnen we jouw klassement correct berekenen (met toepassing van de voorziene percentages) zonder de negatieve invloed van de kleinere competitiegroep dit jaar.

Bekijk hier het webinar met meer info over de berekening van het enkelklassement.

Heren en Dames Reeks 1

De spelers worden op basis van hun behaalde punten in dalende volgorde gerangschikt zodat ook het juiste rankingnummer kan bepaald worden. Het totaal aantal spelers per klassementsschijf zal dit jaar gelijk zijn aan vorig jaar.

De spelers met minstens 10 ATP/WTA-punten worden nog steeds als 115 punten geklasseerd en dit in volgorde van hun ATP/WTA-ranking.

Wat met inactieve spelers?

Speelde je de afgelopen 12 maanden niet (0 of 1 match), dan behou je je klassement. Speelde je de afgelopen 18 maanden niet, dan daal je 1 klassement, zoals het reglement bepaalt. Spelers die dalen omwille van inactiviteit hebben wel de mogelijkheid om dit jaar toch te kiezen om hun klassement te behouden.

Berekening dubbelklassementen

Bij spelers die minstens 8 dubbelwedstrijden speelden, waarvan hun dubbelklassement hoger was dan hun enkelklassement en die na berekening niet zouden dalen werd ook de winstratio berekend (verhouding gewonnen dubbelmatchen t.o.v. totaal gespeelde dubbelmatchen). Als die winstratio lager is dan 35%, dan daalt de speler toch een klassement in dubbel (opgelet: het nieuwe dubbelklassement kan daarbij nooit lager zijn dan het enkelklassement).

Oorspronkelijke klassementsberekening (vòòr Covid-19)

Iedereen die minstens 2 enkelmatchen (in tornooien of interclub) speelt in de 12 maanden voorafgaand aan de berekening komt in aanmerking.
Je krijgt je klassement o.b.v. je plaats in de piramide. Zowel bij deelname aan enkeltornooien als interclub kan je punten verdienen. Je puntentotaal bepaalt je plaats in de piramide en dus je klassement.
 1. Per speler wordt 1 gecombineerd totaal berekend op basis van de 6 beste resultaten gedurende de voorgaande 12 maanden. Dat totaal bepaalt je plaats in de piramide en dus je klassement.
 2. Hoe worden de 6 beste resultaten geselecteerd?
 • Speel je interclub?
  • Bij winst in je enkelwedstrijd krijg je punten volgens het niveau van je tegenstander (Bekijk de puntenschaal interclub).
  • De 3 beste enkeluitslagen (onafhankelijk van de leeftijdscategorie of afdeling) worden samengeteld en gedeeld door 3.  Heb je maar 2 enkelwedstrijden gewonnen, dan nemen we 80% van de som en delen we dit getal door 2. Heb je 1 enkelwedstrijd gewonnen, dan nemen we 60% van dit resultaat. Het eindresultaat telt voor 1 resultaat.
 • Speel je tornooien?
  • Per tornooireeks wordt een resultaat berekend.
  • Je krijgt punten volgens de ronde die je behaalt in de tabel. Het aantal punten volgens ronde is afhankelijk van je leeftijdscategorie, de reeks waarin je speelt en het aantal inschrijvingen in jouw reeks. Bij het aantal inschrijvingen krijg je tussen 30% (bij max. 4 inschrijvingen) en 110% (vanaf 33 inschrijvingen) van de punten.
  • Daarnaast krijg je ook bonuspunten (nl. de waardepunten van je tegenstander waarvan je won) per gewonnen match en krijg je steeds 2 punten per gespeelde enkelmatch. De winnaar van de tabel krijgt dus de meeste punten (vergelijkbaar met de ATP- of WTA-ranking).
  • De punten bij U9 tellen voor 40%, bij U10 voor 50% en bij U11 voor 65%.
  • Er worden geen minpunten gegeven.
  • Verlies je je eerste match (ook al ben je reekshoofd in de hoofdtabel), dan ontvang je geen punten en telt de reeks niet mee voor het bepalen van je aantal resultaten.
 1. Hoe wordt je plaats in de piramide bepaald o.b.v. je resultaten?
 • Heb je 6 resultaten of meer?
  • De 6 hoogste resultaten worden weerhouden.
  • Speel je naast tornooien ook interclub en is je interclubresultaat hoger dan je 6de beste tornooiresultaat? Dan wordt dit meegenomen in de berekening bij de 6 beste resultaten.
  • Heb je geen interclub gespeeld of is je interclubresultaat lager dan je 6 beste tornooiresultaten? Dan worden enkel je 6 beste tornooiresultaten meegenomen in de berekening.
  • De som van deze 6 beste resultaten (dus 5 tornooireeksen + interclub ofwel 6 tornooireeksen) wordt gedeeld door 6. Dit is het finale puntentotaal die je plaats in de piramide bepaalt.
 • Heb je minder dan 6 resultaten? Dan worden je resultaten in verhouding genomen tot je aantal resultaten:
  • 1 resultaat: 80% van het totaal.
  • 2 resultaten: 84% van het totaal gedeeld door 2.
  • 3 resultaten: 88% van het totaal gedeeld door 3.
  • 4 resultaten: 92% van het totaal gedeeld door 4.
  • 5 resultaten: 96% van het totaal gedeeld door 5.
  • 6 resultaten of meer: de beste 6 resultaten gedeeld door 6.
Op basis van bovenstaand cijfer worden alle spelers gerangschikt van hoog naar laag. Vanaf 14 jaar speel je mee in de volwassen piramide. Voor jongere spelers zijn er 3 aparte piramides U9 (gemengd), U11 en U13, elk met hun eigen klassement (9.1, 9.2, 9.3, ...).
Volgens vooraf bepaalde percentages wordt dan je klassement toegekend.
Hoe hoger je plaats op de ranglijst, hoe hoger je klassement zal zijn.
Spelers U9 en U11 die ook in een hogere leeftijdscategorie spelen krijgen een correctie van 2 klassementen lager in de nieuwe leeftijdscategorie. Bijvoorbeeld: Spelers met klassement 9.1 en 9.2 worden (voor het huidige seizoen) respectievelijk 11.3 en 11.4 geklasseerd om in de leeftijdscategorie hoger te kunnen spelen, 11.1 en 11.2 worden respectievelijk 13.3 en 13.4. De U13-spelers daarentegen krijgen een volwassen klassement toegekend op basis van hun behaalde punten (we kijken waar je met deze punten terecht komt in de piramide van de volwassenen).