ZEELSE T.C. (8036)

 • Adres (hoofdlocatie) Industriestraat 44 A
  9240 Zele
 • Telefoonnummer +32 479 82 54 14
 • Email zeelsetennisclub@gmail.com
 • Website
 • Facebook
 • Kwaliteitslabels
 • Clubaanbod
 • Aantal leden 99
 • Wegbeschrijving bekijken

Toon

Tarieven

AbonnementOmschrijvingAbonnement (van-tot)Geboortedatum (van-tot)Aantal abonneesTarief bestaand lidTarief nieuw lidGratis saldo
No records found.
AbonnementOmschrijvingAbonnement (van-tot)Geboortedatum (van-tot)Aantal abonneesTarief bestaand lidTarief nieuw lidGratis saldo
No records found.
AbonnementOmschrijvingAbonnement (van-tot)Geboortedatum (van-tot)Aantal abonneesTarief bestaand lidTarief nieuw lidGratis saldo
No records found.
TitelOmschrijvingPeriode (van-tot)Aantal abonneesKorting
No records found.

1/ Aanvraag tot lidmaatschap

 Dit betreft een schrijven door het kandidaat-lid waarin hij/zij naast een korte persoonlijke voorstelling tevens zijn/haar kandidatuur motiveert.

De kandidatuur dient in het schrijven ondersteund te zijn door 2 leden (de zgn. peter(s) en/of meter(s)).

De aanvragen dienen via mail te worden bezorgd aan zeelsetennisclub@gmail.com voor de Algemene Vergadering alwaar ze aan de stemgerechtigde leden worden voorgelegd.

Een eenvoudige meerderheid (50% + 1) volstaat ter goedkeuring.

Noot: sedert enkele jaren werken we tevens met een optie ‘jaarlijks lid’ waarbij een geïnteresseerde speler/speelster het 1e seizoen nog geen aanvraag tot lidmaatschap indient.

Voor dit “testjaar” vragen we enkel de betaling van het lidgeld (zie 2/).

Een speciaal geval is er voor Start 2 Tennissers: zij betalen €75 voor de Start 2 Tennis sessie (april-juni) en betalen nadien het saldo van €75 voor het resterende 2e deel van het seizoen.

Let wel: dit is enkel mogelijk tijdens het 1e jaar > vanaf het 2e seizoen verwachten we dat de geïnteresseerde een aanvraag tot lidmaatschap indient.

2/ Het lidgeld

 • Senior (> 25j.) : €150 voor de eerste 2 spelers, €85 vanaf de 3e senior
 • Jongvolwassene (18-25j.) : €95
 • Junior (12-18j.) : €50
 • Kind (<12j.) : €15 (d.i. bijdrage voor de lidkaart Tennis Vlaanderen) om in orde te zijn voor de verzekering
 • Het maximum jaarlijks lidgeld per gezin wonend op eenzelfde adres bedraagt €470 (d.i. het “familie abonnement”)
 • Barlid : €60, dit is enkel te betalen al er geen spelend lid is in het gezin

3/ De toetredingsbijdrage

De (nieuwe) leden betalen een éénmalig verplichte toetredingsbijdrage van zodra het oudste spelende lid van hetzelfde gezin de leeftijd van 35 jaar heeft bereikt.

Per gezin is er slechts één toetredingsbijdrage verschuldigd.

Elk lid die de toetredingsbijdrage moet betalen beschikt over een termijn van 3 jaar vanaf de datum van aanvaarding door de Algemene Vergadering en uiterlijk binnen de 3 jaar nadat het oudste spelende lid de leeftijd van 35 jaar heeft bereikt.

De toetredingsbijdrage bedraagt €625 indien deze in één maal wordt betaald binnen het jaar na de datum van aanvaarding door de Algemene Vergadering of binnen het eerste jaar nadat het oudste spelend lid de leeftijd van 35 jaar heeft bereikt.

De betaling van de toetredingsbijdrage kan gespreid worden over 3 jaarlijkse betalingen van €210.

Voor nieuwe leden die reeds op datum van aanvaarding als oudste spelende lid van zijn/haar gezin de leeftijd van 35 jaar heeft bereikt, kan er voor kiezen het eerste jaar geen (deel van de) toetredingsbijdrage te betalen. Indien dit nieuwe lid nadien verder wenst lid te blijven, betaalt dit nieuwe lid het tweede en derde jaar telkens €315.  

Noot: de toetredingsbijdrage kan mits officieel schrijven worden overgedragen van de ouders naar één van de kinderen (dus niet naar het gezin van 2 of meerdere kinderen).

Dit kan enkel wanneer de ouders zich niet langer als ‘spelend lid’ wensen in te schrijven.

 

 

Geef hier de naam op voor de geselecteerde ploeg. Dit is de naam zoals deze zal verschijnen in je dashboard bij je favoriete ploegen.

Interclub

PloegPuntenKapiteinOrganisatie
Geen ploegen gevonden.

Accommodatie & reservatie

AantalSportOndergrondTypeTerreinVerlichtOverdektPeriode overdektAdres
2 Tennis GEMALEN STEEN Outdoor Maxi Ja Nee nvt Industriestraat 44 A - 9240 Zele
Toon wegbeschrijving
1 Tennis GEMALEN STEEN Outdoor Maxi Nee Nee nvt Industriestraat 44 A - 9240 Zele
Toon wegbeschrijving

Tornooien

WeekDatumNaam
Er werden geen tornooien gevonden
WeekDatumNaam
Er werden geen tornooien gevonden