Bondsparket

Infotheek

Bondsparket Tennis Vlaanderen

Sedert 1 juli 2019 is er binnen Tennis Vlaanderen een nieuw Tuchtreglement met aansluitende Gedragscodes in werking getreden. Deze gedragscodes bundelen alles omtrent ethiek of integriteit, meer bepaald ongewenst of niet-integer gedrag zoals maar niet beperkt tot seksueel grensoverschrijdend gedrag, fysiek of verbaal geweld, pesten, discriminatie, alsook onsportiviteit, fraude of elk ander grensoverschrijdend gedrag. Er is een basisgedragscode voor elk lid en aanvullende gedragscodes met specifieke uitbreidingen voor op en rond de court, de trainer en kapitein, de official en de bestuurder en medewerker. De gedragscodes zijn enerzijds een handvat voor goed gedrag en anderzijds een basis voor disciplinaire vervolging.
Sinds 1 juli 2019 werd eveneens het Bondsparket geprofessionaliseerd. Deze hervormingen kaderen in een uitgebreider professionaliseringsproces dat reeds in 2016 werd ingezet. Samen gaan we voor de mooiste sport(en) ter wereld!

De bondsprocureur is Tom Vanraes, geflankeerd door Anne Wils en Wendy Van Mechelen als substituten.

Tom Vanraes, uit Rotselaar, tennisspeler en interclubkapitein bij TC Wezemaal, is advocaat-vennoot bij Sherpa Law en heeft o.a. expertise in het verenigingsrecht en sportrecht.

Anne Wils, interclubspeelster en gediplomeerde interclubleider en scheidsrechter van TC As, is advocate bij Claeys & Engels en eveneens gespecialiseerd in sportrecht.

Wendy Van Mechelen, uit Destelbergen, speelster, wedstrijdleider, scheidsrechter en interclubleider bij TC Racso en tevens houder van het initiator-trainersdiploma, is advocate aan de balie te Gent.